regulamin promocji świątecznej 1

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA JOY IN ME

 

 Promocja

 1. Promocja „Skarpetki Ground Yourself za 1 grosz” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez spółkę JOY IN ME PAULINA NIEDZIELSKA, JAGODA SCHÄPPER SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 48/54, 00-876 Warszawa), NIP spółki cywilnej 5272882838, REGON spółki cywilnej 382567417, adres poczty elektronicznej: contact@joyinme.co, (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), w prowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://joyinme.co (dalej jako: Sklep).
 2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://joyinme.co/policies/terms-of-service (dalej jako: Regulamin Sklepu).
 3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu artykułów dostępnych na www.joyinme.co w czasie trwania Promocji.

Czas trwania Promocji

 

 1. Promocja obowiązuje w dniach od 5 grudnia 2022 roku do 26 grudnia 2022 lub do wyczerpania zapasów.

Zasady Promocji

 

 1. Każdy Kupujący, który w okresie obowiązywania Promocji, dokona w Sklepie (w ramach jednej transakcji) zakupu produktów (z wyłączeniem kart podarunkowych oraz eventów) za minimum 199 zł brutto ma możliwość zakupu produktu promocyjnego (Skarpetki Ground Yourself) w cenie 0,01 zł brutto (1 grosz);
 2. Promocja nie podlega multiplikacji, tj. w przypadku zakupu (w ramach jednej transakcji) wielokrotności produktów wskazanych powyżej, Kupującemu nie przysługuje prawo za zakupu wielokrotności produktów promocyjnych.
 3. W przypadku skorzystania przez Kupującego - będącego konsumentem - z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie zostaną spełnione, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu produktów nabytych w promocyjnej cenie wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.
 4. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym mowa w § 2 powyżej - w przypadku wyczerpania się produktów objętych Promocją.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub kodami rabatowymi Organizatora.
 6. Kupujący ma możliwość wyboru koloru oraz rozmiaru produktu jednakże dostępność każdego wariantu jest ograniczona. Gdy dany wariant zostanie wyprzedany, nie zostanie wyświetlony na liście wyboru.

Reklamacje

 

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail Organizatora: contact@joyinme.co.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.